Vítejte na stránkách mateřské školy Rádlo

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.

 Více informací

Co je u nás nového

Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 10,30 do 13,30 hodin. Co s sebou? občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o proočkování dítěte - (formulář je k dispozici na webových stránkách školy, potvrzení se netýká dětí v posledním roce před zahájením školní docházky). Žádost o přijetí bude vyplněna na místě. Kriteria pro přijímání dětí: 1) trvalý pobyt dítěte v obci Rádlo, 2) Děti v posledním roce před zahájením školní docházky, 3) Věk dětí - v rámci tohoto kriteria bude přihlédnuto k datu narození a děti budou přijaty od nejstaršího do naplnění kapacity.

9. 5. 2018

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik (týká se oddělení starších dětí) se uskuteční v době od 27.4. do 25.5.2018 , tj. 5 lekcí, vždy v pátek. Odjezd autobusu již v 7,25! Cena za 5 lekcí + autobus :  400Kč  (275Kč lekce, 125Kč autobus). Co s sebou? Plavky, mýdlo, ručník, čepici označenou viditelně křestním jménem,pití. Svačina zajištěna.

27. 4. 2018

Čarodějnice

Jestlipak i v letošním roce přijdou za dětmi do školky Buřtová bába s dědkem?". Každopádně se do lesa na buřtíky chystáme a moc se těšíme. Rodiče prosíme o převleky dětí.

26. 4. 2018

Pohádka O pyšné čarodějnici

Ve středu 25. dubna od 10,30 zhlédnou děti zde ve školce pohádku O PYŠNÉ ČARODĚJNICI. Vstupné 50Kč bude odečteno z fondu.

25. 4. 2018

Vystoupení skupiny AKASSA GROUP

Na úterý 24. dubna je pro děti připraveno atraktivní vystoupení bubenické skupiny AKASSA GROUP, při které děti budou mít možnost vyzkoušet si hru na africké bubny djembe. Vstupné 50Kč bude odečteno z fondu. Začínáme v 9,30.

24. 4. 2018

Uzavření mateřské školy o prázdninách

Mateřská škola bude o prázdninách uzavřena na pět týdnů v době od 23.července do 24. srpna 2018.

20. 4. 2018

Přednáška pro rodiče

Ve středu 18. dubna od 16 hodin pořádáme pro rodiče přednášku na téma ŠKOLNÍ ZRALOST. Přednášet bude Mgr. Beranová z Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci. Zveme srdečně všechny rodiče - nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost dozvědět se mnoho z toho, jak své dítě na školu nejlépe připravit!

18. 4. 2018