Menu
Mateřská škola Rádlo
Mateřská škola
Rádlo

Doplňující programy a aktivity

Školní rok 2023/2024

Mimoškolní aktivity

 • Keramika: Silvie Kubínová
 • Pro rodiče: přednáška a workshop na téma Školní zralost a příprava dětí na školu

Plánované akce

 • návštěvy divadelních představení – Městské divadlo Jablonec, Eurocentrum
 • divadelní představení v MŠ
 • exkurze do SEV v Oldřichově, Dolánkách u Turnova
 • vítání občánků
 • oslava svátku sv. Martina (Martinská světýlková slavnost)
 • vítání adventu v obci
 • adventní setkání – rozsvěcení vánočního stromku před školkou
 • mikulášská besídka
 • vánoční pohádka ve školce
 • vánoční výlet
 • vánoční zpívání pro seniory
 • vánoční setkání s dětmi ze ZŠ
 • vánoční besídka pro rodiče
 • tříkrálové putování
 • návštěvy v základní škole
 • lyžařský kurz
 • karneval
 • hudební pořady
 • hledání velikonočního vajíčka se zajíčkem
 • Sportovní školička
 • čarodějnice s „Buřtovou bábou a dědkem“
 • vystoupení pro maminky k svátku
 • vystoupení v rámci akce Zpívá celé Rádlo
 • vystoupení v rámci akce Rádelské slavnosti 
 • vystoupení v rámci akce Festival čtenářství
 • ukázka lekce angličtiny
 • výlety autobusem i pěší 
 • besídka pro rodiče na rozloučenou se školáky
 • projektové dny ve školce
 • projektové dny mimo MŠ

O naší školce

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.