Menu
Mateřská škola Rádlo
Mateřská škola
Rádlo

Organizace vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání jsou přihlášeny 42 děti, kapacita je naplněna.

Organizace dne V MŠ

6:15–8:45

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi jazykové chvilky, smyslové hry
 • příprava na školu formou pracovních listů
 • skupinové, námětové stolní i didakticky cílené hry jednotlivě i ve skupinkách

8:00

 • odchod malých dětí do své skupiny

8:45–9:00

 • ranní komunitní kruh, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity

8:45–9:15

 • svačina (8:45–9:00 ml., 9:00–9:15 st.)

9:15–10:00

 • didakticky cilené činnosti
 • skupinová a individuální práce
 • různě zaměřené hry

10:00–11:45

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:40–12:10

 • oběd mladší děti

11:50–12:15

 • oběd starší děti

12:15–14:15

 • hygiena, odpočinek – mladší děti

12:20–14:15

 • hygiena, odpočinek (12:30–13:00), klidové aktivity, příprava na školu – starší děti

14:30–15:00

 • svačina

14:45–16:15

 • odpolední zájmové činnosti
 • pokračování didakticky cílených činností (dle zájmu dětí)
 • individuální a skupinová práce

Časové rozdělení a zařazování jednotlivých činností do denního programu je pouze orientační. Dodržovány musí být odstupy mezi jednotlivými jídly.

Snahou je, aby:

 • Poměr řízené a spontánní činnosti byl vyvážený
 • Děti měly možnost pracovat ve skupinkách
 • Děti byly podněcovány k vlastní aktivitě
 • Byl zajištěn dostatek pomůcek k realizaci plánovaných činností
 • Děti měly dostatek času k dokončení činností
 • Děti jsou motivovány ke společným činnostem, ale pokud nechtějí, nemusí se jich účastnit.

O naší školce

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.