Menu
Mateřská škola Rádlo
Mateřská škola
Rádlo

Projekty a programy

Sportovní školička

Zaměření projektu: podpora rozvoje pohybových dovedností, seznámení s různými druhy míčových sportů.

Se Sokolem do života

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Zaměření programu: rozvoj pohybové gramotnosti, děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života.

Celé Česko čte dětem

Zaměření projektu: prostřednictvím pravidelného předčítání rozvíjet paměť, představivost, myšlení, city a přispívat tím k rozvoji jejich emocionálního zdraví i k rozvoji pozitivního vztahu ke knihám.

Mrkvička

Zaměření projektu: rozvíjení zájmu o ekologickou výchovu.

Veselá věda

Zaměření projektu: popularizace vědy a techniky, cílem je ukázat dětem vědu jako svět plný záhad a tajemství, svět, který stojí za to prozkoumat.
 

O naší školce

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.