Menu
Mateřská škola Rádlo
Mateřská škola
Rádlo

Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Motto: „ Jen to v člověku pevné a stálé, čím nasákl první věk“   Jan Ámos Komenský

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (VÚP 2004).

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Naší snahou je rovněž, cestou přirozené výchovy položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle jejich možností, potřeb a zájmů a vytvářet podmínky a prostředí, ve kterém tyto cíle mohou být uskutečňovány, neboť:

 • žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat
 • žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit
 • žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché
 • žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile
 • žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé
 • žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si
 • žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat
 • žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné
 • žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit
 • žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo
 • žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být na světě rádo
  (autor neznámý)
   

Program na základě kterého jsou děti vzdělávány nese název Rok v proměnách přírody“ aneb „Od všeho něco“.

Jelikož jsme vesnická mateřská škola obklopená přírodou považujeme za zcela přirozené, že témata založená na rytmickém střídání ročních období nás provázejí po celý rok. Do přírody máme blízko a my se musíme učit ji poznávat, chápat a chránit ji a tím pokládat základy ekologické výchovy.

 Přísloví: „Chovej se tak, jak bys chtěl, aby se druzí chovali k tobě“, lze aplikovat: „Chovej se  k přírodě tak, jak bys chtěl, aby se ona chovala k tobě“ neboli: „Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco užitečného!“

V našem programu však dáváme prostor i jiným oblastem našeho pestrobarevného světa, proto druhá část názvu:

„Od všeho něco“ – např.

 • Oslavy tradičních svátků
 • Zdravý životní styl
 • Hrajeme si s pohádkami
 • Sportovní aktivity
 • Dopravní tematika
 • Práva a povinnosti dětí
 • Výlety s poznáváním okolí

 
Samozřejmostí je příprava dětí  na školu. Snahou pedagogů je pomoci dítěti v přípravě tak, aby v době, kdy opouští mateřskou školu dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídá jeho osobním schopnostem a možnostem.

Dobrá je spolupráce se Základní školou v Rádle, spolupracujeme rovněž s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci nad Nisou.

Součástí vzdělávacího procesu je i  výuka anglického jazyka. Pracujeme podle metodiky Wow, britské společnosti Wattsenglish, která získala akreditaci MŠMT. Představuje ucelenou a návaznou metodiku výuky angličtiny. Vychází z přirozeného osvojování si řeči, je maximálně motivační, vědomosti jsou získávány formou radostných prožitků. Poskytuje možnost procvičování doma s rodiči. Co je však hlavní – děti velmi baví!

Velkou pozornost věnujeme hudebním činnostem a aktivitám. Muzicírujeme s dětmi každý den, zpíváme písničky lidové i umělé, nacvičujeme i delší hudební celky jako např. operky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, se kterými jsme se již představili nejen na veřejnosti, měli jsme možnost je zahrát i jednomu z autorů panu Jaroslavu Uhlířovi.

Mateřská škola je zapojena do programu „Celé Česko čte dětem“. Čteme dětem každý den, na předčítání zveme rodiče i prarodiče. Předčítání má velký význam pro rozvíjení emocionálního zdraví. Rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení i schopnosti soustředit se, rozvíjí slovní zásobu i schopnost komunikace.

Úzce spolupracujeme se zřizovatelem, účastníme se veřejného dění v obci.

Jsme zapojeni do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu „Mrkvička“, účastníme se soutěží ve sběru papíru, spolupracujeme s neziskovou organizací Fond Sidus.

Jaké jsou cíle programů?

V programech jednotlivých bloků jsou obsaženy hlavní cíle, které by měly dětem umožnit vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, dát dětem základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, multikulturní společnosti, schopnost jednat v duchu základních lidských práv a etických hodnot na úrovni předškolního věku.

Vzdělávací bloky jsou tvořeny tak, aby obsáhly všechny vzdělávací oblasti (viz vzdělávací obsah uvedený v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání).


Obsah vzdělávacích bloků školní rok 2022/2023

Motto: „Jaro, léto, podzim, zima, na Rádle je pořád prima

 1. Podzim je barevný

Témata:
1) Vítejte ve školce/Kluci a holky z naší školky
2) Září, na léto jde stáří
3) Malí houbaři
4) Čas jablíčkových vůní
5) Myšičko, myš, pojď ke mně blíž...
6) Kamarád strom
7) Na svatého Martina

8) Podzimní pohádkování

2.  Zima je bílá

Témata: 
1) Zima už nám začíná, čerti lezou z komínaúAdvent
2) Brzy přijde Ježíšek
3) My tři králové jdeme k vám
4) Sněhová vločka
5) Zdravá výživa
6) Masopust

7) Hrajeme si s písničkami

8) Zimní pohádkování

7) Hrajeme si s písničkami

 8) Zimní pohídkování

 1. Jaro je veselé

Témata:
1) Jaro dělá pokusy...
2) Jaro a mláďátka
3) Ptačí štěbetání
4) Dejte vejce malovaný
5) Pozor, svítí červená!
6) Čarodějnice s Buřtovou bábou a dědkem

7) Naše prima rodina

8) Jarní pohádkování

 1. Léto si zpívá

Témata:

1) Hurám jedeme do ZOO
2) Voda, voděnka...
3) Těšíme se do školy/Co už umím

4) Kdo nám dává med

Hlavní zásady a principy práce

 • Radostná, laskavá a vstřícná atmosféra
 • Respektování specifiky předškolního vzdělávání
 • Respektování individuality dítěte
 • Prožitkové a kooperativní učení
 • Sledování vývoje dítěte a zaznamenávání změn a pokroků
 • Svobodná volba činností
 • Rovný přístup dětí ke všem činnostem
 • Bezpečnost dětí
 • Spolupráce s rodiči

 

V naší výchovné práci preferujeme partnerský a respektující přístup.

Školka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5
1
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

O naší školce

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.