Menu
Mateřská škola Rádlo
Mateřská škola
Rádlo

Základní informace

Název: Mateřská škola Rádlo 3, příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Rádlo, Rádlo 252
Ředitelka: Eva Rydval
Telefon: +420 483 388 092
Mobil: +420 725 559 885
E-mail: ms.radlo@tiscali.cz
Web: www.msradlo.cz
Provozní doba: 6:15–16:15
IČO: 706 951 30
Bankovní spojení: KB – 27-72 50 500 237/0100

Platby – školní rok 2023/2024

Školné: 600 Kč

Děti, které chodí do MŠ posledním rokem mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
Za děti s odkladem školní docházky se školné opět platí.

Stravné

  • Celodenní: 600 Kč
  • Dopolední: 500 Kč

Číslo účtu: 27-7250500237/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte (vklad jménem)

Platby je třeba uhradit do 15. dne v měsíci.

Trvalý příkaz zadejte, prosím, od září do června, o prázdninách jsou platby vybírány v hotovosti.

Stravné i školné lze zaslat jednou částkou.

O naší školce

Filozofií a dlouhodobou koncepcí mateřské školy je všestranná výchova dětí s poskytnutím dostatků podnětů pro harmonický rozvoj osobnosti tak, aby se vychovával zdravě sebevědomý, samostatně myslící a v duchu etických hodnot jednající člověk.

Doprovázíme děti kousek jejich cesty životem, obdobím, které je jedním z nejdůležitějších v životě člověka. Naší snahou je připravit dětem podnětné prostředí s příjemnou atmosférou tak, aby čas, který společně strávíme, byl naplněn pohodou, radostí, smysluplnými činnostmi, aby děti získaly pocit bezpečí a důvěry v lidi kolem sebe a na „svoji“ školku rády vzpomínaly.